برگزاری دوره آموزشی سبک زندگی اسلامی _ طب اسلامی به وسیله ویدئو کنفرانس یکشنبه و سه شنبه هر هفته  1397/05/28