کارگاه آموزشی ترویجی با موضوع " مشاوره پیش از ازدواج ویژه"  دختران روستایی بخش مود شهرستان سربیشه با تدریس سرکار خانم عباسی کارشناس ارشد بالینی و مشاور مرکز مشاوره مشکات خراسان جنوبی با همکاری سازمان مردم نهاد شمیم آسمان آبی رنگ سربیشه ،  برنامه ریزی وتوسعه اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی  ، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره مشکات، کانون جوانان روستایی مود ، مرکز جهاد کشاورزی مود ، اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه و حضور ۲۵ نفر از دختران روستایی بخش مود مورخ ۴ آذر ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی مود برگزار گردید . در این کارگاه به راهکارهای  آشنایی با مهارت های زندگی سالم ، خودشناسی ،  انتخاب همسر مناسب  و تحکیم روابط خانواده ها اشاره شد.