برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی مهارتی " راهکارهای ارزش افزوده محصول زعفران ، گل محمدی و زرشک " با تدریس آقای رحیمی تولید کننده و صادرکننده محصول ارگانیک زعفران و گیاهان دارویی و حضور کارشناس محترم بانوان روستایی ترویج استان سرکار خانم میرزایی ، همکاران محترم مدیریت جهاد کشاورزی و ۱۸ نفر از بهره داران محترم شهرستان در مورخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۹:۳۰ صبح در محل سالن جلسات مدیریت تشکیل گردید . در این جلسه به تولید ارگانیک محصولات ، راهکاری افزایش تولید، اقزایش کیفیت ، نحوه فروش محصولات و کشاورزی قراردادی اشاره گردیدکه موضوعات مورد استقبال تولید کنندگان قرار گرفت .