با عنایت به نقش ارزشمند و جایگاه مهم زنان روستایی و عشایری در توسعه کشاورزی و امنیت غذایی کشورمان؛ و نیز به مناسبت گرامیداشت روز 15 اکتبر(23مهر) که در تقویم بین المللی به نام «روز جهانی زنان روستایی» نام گرفته است؛ پنجمین همایش ملی با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسوولین و مقامات وزارت و سازمان متبوع و جمعی از زنان روستایی و عشایری پیشرو در روز یکشنبه، مورخ 24 مهر ماه 1400 ، ساعت 19-17 در سالن «فجر» سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار خواهد شد.

لینک همایش: www.iate.ir