در تاریخ 97/4/16 کلاس تئوری مبارزه با آفات چوبخوار بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع باغ روستای کرند با تدریس آقای علی عسکری مسئول مرکز جهاد کشاورزی علی جمال با حضور مسئول تولیدات گیاهی شهرستان بشرویه برگزار گردید. همچنین روز یکشنبه مورخه 97/4/17 کارگاه آموزشی عملی مبارزه با آفات چوبخوار در ساعت 9 صبح در باغات روستا برگزار گردید