با عنایت به برنامه ریزی و پیگیری های به عمل آمده توسط مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی خراسان جنوبی در روز سه شنبه مورخه 97/4/5 با حضور مهندس کشاورز معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت و حضور جمعی از مدیران کل استانی برگزار گردید. در این مراسم از 47 نفر به عنوان نمونه استانی و 10 نفر به عنوان نمونه ملی سال 96 تقدیر به عمل آمد. لازم به ذکر است سال گذشته این استان رتبه دوم در سطح کشور را از نظر تعداد نمونه ها به خود اختصاص داده بود.