در مورخه 1400/06/15 جلسه ای با حضور اعضای صندوق خرد زنان روستای کریمو ، مهندس خزیمه رئیس مرکز آیسک، خانم یل مدیر عامل صندوق و خانم افخمی کارشناس ترویج مرکز در هیئت روستای کریمو برگزار گردید در این جلسه مشکلات و مسائل صندوق بیان و راهکار های لازم ارائه گردید در انتها ضمن بررسی دفاتر از برخی فعالیتهای صندوق شامل کارگاه فرآوری و خشک کردن میوه و پرورش گل و گیاه بازدید به عمل آمد