برگزاری كارگروه استاني « توجيهي – مشورتي » استقرار استاندارد های
MRL-IRANGAP در استان خراسان جنوبي ويژه زنان روستايي

 

برگزاری کارگاه توجیهی - آموزشی استقرار استاندارد های تشویقی MRL-IRANGAP برای محصولات کشاورزی تولید شده توسط زنان کشاورز در 28 خردادماه ماه سال جاری با حضور مهندس رضايي مدير محترم باغباني، جناب آقاي مهندس آرزومندان معاون محترم مديريت هماهنگي ترويج استان ، سركارخانم مهندس اميني نسب معاون محترم مديريت حفظ نباتات استان ،سركار خانم مهندس موسوي نژاد كارشناس ترويج مديريت جهادكشاورزي شهرستان بيرجند ،جناب آقاي مهندس مصطفائي كارشناس ترويج مديريت جهادكشاورزي شهرستان بيرجند، وسركار خانم راضيه كفائي مديراداره غذا معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشكي، سركارخانم ميرزائي کارشناس امور زنان روستایی و عشایری استان در سالن جلسات معاونت بهبود توليدات گياهي سازمان برگزار شد.
دراین کارگاه توجیهی –آموزشی سركار خانم ميرزائي و جناب آقاي مهندس مصطفائي بابیان دستورالعمل وكليات طرح استاندارد های MRI- IRANGAP مباحث خود را با سرفصل های کلیات ایران گپ و MRL ها ، استقرار و اهداف آن در مزارع زنان روستایی و نحوه اجرای ایران گپ در مزارع ، چگونگی تشکیل پرونده و ثبت سوابق و مستند سازی را ارائه کردند .
مقرر گردید که بزودی نوع محصول که از محصولات گلخانه اي نيزمي باشد مشخص ونشست هاي بعدي با حضور كارشناس اداره استاندار پيگيري شود .